Tel: 583 233 203

E-mail: ddlibina@ddlibina.cz

Adresa: Libina 540, 788 05 Libina

STIMULAČNÍ PROGRAM pro naše klienty

Od ledna 2009  navštěvuje pravidelně náš domov  Mgr. Lenka Osladilová –  certifikovaný terapeut a speciální pedagog.

Pod odborným vedením je zde prováděn stimulační program, který je tvořen:

 1. Kognitivní stimulací – především metoda FIE (intervenční program instrumentálního obohacování R. Feuersteina)
 2. Percepčně – motorickou terapií
 3. Psychorelaxačními technikami
 4. Arteterapeutickými technikami
 5. Muzikoterapeutickými prvky
 6. SRT – synergicko-reflexní terapií.

Cílem stimulačního programu je v rámci možností jednotlivých klientů udržet a rozvíjet do nejvyšší možné míry

 • poznávací dovednosti klientů (myšlení)
 • jemnou a hrubou motoriku
 • komunikační dovednosti
 • koordinaci
 • nácvik nových pohybových stereotypů – práce s dechem, postojem, rovnováhou...

Používané techniky jsou přizpůsobeny možnostem klientů, terapeutická setkání probíhají v menších skupinách  (3 – 8 klientů) i individuálně (terapeut + 1 klient).

Více informací na: www.specialnipedagog.cz

Stimulační program

 
 

© DD Libina 2008-12 | tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz | admin

Zřizovatelem organizace je
Olomoucký kraj